ศสพ. ลพบุรี เป็นวิทยากรการฝึกอบรม หลักสูตร “เทคโนโลยีด้านการเกษตร ประจำปี 2566 “

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 นายสุรสิทธิ์ บุญรักชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เป็นวิทยากรการฝึกอบรม หลักสูตร เทคโนโลยีด้านการเกษตร ประจำปี 2566 ในหัวข้อเรื่องการขยายพันธุ์พืช, การผลิตแมลงเศรษฐกิจ(จิ้งหรีด) และการแปรรูปสินค้าเกษตร ให้กับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรที่บรรจุเป็นข้าราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรในปีงบประมาณ 2565-2566 จำนวน 64 ราย ในรูปแบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวปิยะธิดา อ่อนพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางสาวพรพรรณ พรรณราย ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใบหม่อนฟาร์ม มาร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้